Centru Multiregional de Calificare în Meserii pentru Grupuri Vulnerabile

Proiectul „Centru Multiregional de Calificare în Meserii pentru Grupuri Vulnerabile” a avut drept scop eliminarea practicilor discriminatorii bazate pe criterii de gen, origine etnică, dizabilități, vârstă și a contribuit într-o manieră activă la crearea condițiilor optime pentru accesul egal pe piața muncii a persoanele din grupul țintă. 

Logics.Centru de Pregatire Profesionala a avut în acest proiect rolul de subcontractant și a contribuit la îndeplinirea obiectivului general al proiectului prin următoarele obiective specifice:

- Calificarea în meseria de Lucrător în Alimentație COD COR 5122.1.1 a 108 persoane din Municipiul București.

- Calificarea în meseria de Lucrător în Alimentație COD COR 5122.1.1 a 112 persoane din localitatea Brașov.

- Calificarea în meseria de Lucrător în Alimentație COD COR 5122.1.1 a 62 de persoane din localitatea Giurgiu.

- Calificarea în meseria de Lucrător în Alimentație COD COR 5122.1.1 a 17 persoane din localitatea Balotești, jud. Ilfov.

- Calificarea în meseria de Lucrător în Alimentație COD COR 5122.1.1 a 51 de persoane din localitatea Săbăreni, jud. Giurgiu.

Vezi alte proiecte derulate: